NVA

Is een overkoepelende, onafhankelijke beroepsorganisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten  in Nederland. De vereniging werd opgericht in 1977 met als doel het erkennen van acupunctuur als geneeswijze is Nederland.

Het is alleen mogelijk lid te worden als je een voltooide westers medische opleiding hebt op ten minste HBO niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met goed gevolg hebt afgelegd. De leden zijn verplicht jaarlijks nascholing te volgen.

De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden  en hanteert gedragsregels en regels betreffende ethiek en praktijkvoering waarbij steriliteit en hygiëne een belangrijk onderdeel zijn.

Op de website van de NVA: www.acupunctuur.nl vindt u meer informatie.